תרומות לספריית בנימין לילדים הינם מוכרים לצרכי מס בארה"ב ובישראל.

לתרומות המוכרות לצרכי מס בארה"ב, יש לרשום צ'ק לידי P.E.F. Israel Endowment Funds ולשלוח לידי
PEF, 3630 Third Ave, Ste 1501, New York NY 10017 USA
עם בקשה לייעוד הכספים לספריית בנימין לילדים.

צ'קים שיקליים ניתן לרשום לידי "ספריית בנימין לילדים" ולשלוח לרחוב שמעון 4, בית שמש 99543.

להלן תכניות אשר דורשות מימון:

אוסף פרייגר

אוסף ספרי קריאה מתקדמת נוצר לזכרה של אהובה פרייגר, אם צעירה מבית שמש שהבנתה אהבת הקריאה בילדיה. הספרים באוסף זה ממשיכים לעורר ילדים להיות קוראים מסורים, כמו אהובה וילדיה.

אוסף שואה

ספריית בנימין מארחת אוסף נרחב של ספרים, לכל הגילאים, בנושאים הקשורים לשואה. האוסף הוקם לזכרו של הארי רייס ז"ל, ממקימי מרכז רוקלנד לחקר השואה, הידוע כיום בשם מוזיאון השואה ומרכז הלימוד. הארי היה נחוש...