אנו מציעים פעילות שוטפת לקבוצות גיל שונות:

image: woman reading to children

שעת סיפור (לגילים 2-5)

במהלך שנת הלימודים, הצטרפו אלינו כל יום שני לספר מרגש חדש ופעילויות! הצטרפו אלינו כל יום שני לספר מרגש חדש ופעילויות! תיאטרון סיפורי מקצועי שמקסימים ומושכים ילדים לתוך הרפתקה ספרותית ייחודית. שעת סיפור בספריית...